Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 60 -21 39 -
03/06 kl 01 66 -22 44 -
03/06 kl 02 69 -19 50 -
03/06 kl 03 72 -21 51 -
03/06 kl 04 77 -25 52 -
03/06 kl 05 82 -27 55 -
03/06 kl 06 80 -24 56 -
03/06 kl 07 73 -22 51 -
03/06 kl 08 66 -25 41 -
03/06 kl 09 61 -24 37 -
03/06 kl 10 56 -17 39 -
03/06 kl 11 53 -18 35 -
03/06 kl 12 56 -23 33 -
03/06 kl 13 61 -20 41 -
03/06 kl 14 65 -17 48 -
03/06 kl 15 67 -19 48 -
03/06 kl 16 72 -20 52 -
03/06 kl 17 80 -16 64 -
03/06 kl 18 82 -11 71 -
03/06 kl 19 77 -12 65 -
03/06 kl 20 69 -13 56 -
03/06 kl 21 63 -13 50 -
03/06 kl 22 58 -12 46 -
03/06 kl 23 56 -16 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 76 68 63 71
Laveste vannstand 38 28 28 26 33
Avvik gult nivå -116 -107 -115 -120 -112
Avvik orange nivå -147 -138 -146 -151 -143
Avvik rødt nivå -163 -154 -162 -167 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm