Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 145 -5 140 140
06/05 kl 14 91 -3 88 86
06/05 kl 15 46 -3 43 42
06/05 kl 16 21 -3 18 17
06/05 kl 17 25 -5 20 20
06/05 kl 18 53 -5 48 47
06/05 kl 19 100 -4 96 94
06/05 kl 20 158 -4 154 153
06/05 kl 21 212 -6 206 207
06/05 kl 22 245 -5 240 240
06/05 kl 23 247 -6 241 238

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 252 245 272 250
Laveste vannstand 18 7 4 27 16
Avvik gult nivå -91 -80 -87 -60 -82
Avvik orange nivå -113 -102 -109 -82 -104
Avvik rødt nivå -123 -112 -119 -92 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm