Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 87 8 95 100
30/05 kl 14 75 10 85 89
30/05 kl 15 78 10 88 91
30/05 kl 16 95 12 107 109
30/05 kl 17 122 14 136 137
30/05 kl 18 153 15 168 172
30/05 kl 19 180 17 197 199
30/05 kl 20 196 16 212 217
30/05 kl 21 198 18 216 218
30/05 kl 22 185 16 201 204
30/05 kl 23 162 18 180 182

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 211 216 233 245
Laveste vannstand 85 65 53 49 43
Avvik gult nivå -116 -121 -116 -99 -87
Avvik orange nivå -138 -143 -138 -121 -109
Avvik rødt nivå -148 -153 -148 -131 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm