Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 133 17 150 154
31/05 kl 01 107 16 123 126
31/05 kl 02 90 15 105 106
31/05 kl 03 87 12 99 98
31/05 kl 04 99 10 109 106
31/05 kl 05 123 10 133 129
31/05 kl 06 153 8 161 160
31/05 kl 07 181 7 188 188
31/05 kl 08 200 4 204 206
31/05 kl 09 205 6 211 207
31/05 kl 10 192 4 196 194
31/05 kl 11 165 4 169 -
31/05 kl 12 132 1 133 -
31/05 kl 13 99 3 102 -
31/05 kl 14 75 0 75 -
31/05 kl 15 65 0 65 -
31/05 kl 16 72 -2 70 -
31/05 kl 17 95 -1 94 -
31/05 kl 18 129 -1 128 -
31/05 kl 19 165 -2 163 -
31/05 kl 20 195 -2 193 -
31/05 kl 21 211 0 211 -
31/05 kl 22 208 1 209 -
31/05 kl 23 188 0 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 211 216 233 245
Laveste vannstand 85 65 53 49 43
Avvik gult nivå -116 -121 -116 -99 -87
Avvik orange nivå -138 -143 -138 -121 -109
Avvik rødt nivå -148 -153 -148 -131 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm