Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 158 -1 157 -
01/06 kl 01 123 -1 122 -
01/06 kl 02 94 0 94 -
01/06 kl 03 76 0 76 -
01/06 kl 04 77 0 77 -
01/06 kl 05 95 -1 94 -
01/06 kl 06 126 0 126 -
01/06 kl 07 161 -1 160 -
01/06 kl 08 194 -2 192 -
01/06 kl 09 213 -2 211 -
01/06 kl 10 213 0 213 -
01/06 kl 11 193 -2 191 -
01/06 kl 12 159 -3 156 -
01/06 kl 13 121 -3 118 -
01/06 kl 14 86 -4 82 -
01/06 kl 15 62 -4 58 -
01/06 kl 16 56 -3 53 -
01/06 kl 17 70 -5 65 -
01/06 kl 18 101 -5 96 -
01/06 kl 19 141 -6 135 -
01/06 kl 20 182 -8 174 -
01/06 kl 21 213 -9 204 -
01/06 kl 22 225 -9 216 -
01/06 kl 23 214 -8 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 211 216 233 245
Laveste vannstand 85 65 53 49 43
Avvik gult nivå -116 -121 -116 -99 -87
Avvik orange nivå -138 -143 -138 -121 -109
Avvik rødt nivå -148 -153 -148 -131 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm