Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 264 -8 256 -
09/05 kl 01 245 -7 238 -
09/05 kl 02 202 -5 197 -
09/05 kl 03 148 -4 144 -
09/05 kl 04 91 -2 89 -
09/05 kl 05 44 1 45 -
09/05 kl 06 24 3 27 -
09/05 kl 07 35 5 40 -
09/05 kl 08 70 8 78 -
09/05 kl 09 121 10 131 -
09/05 kl 10 180 13 193 -
09/05 kl 11 234 13 247 -
09/05 kl 12 261 11 272 -
09/05 kl 13 252 7 259 -
09/05 kl 14 216 5 221 -
09/05 kl 15 165 3 168 -
09/05 kl 16 110 0 110 -
09/05 kl 17 60 -1 59 -
09/05 kl 18 32 -3 29 -
09/05 kl 19 32 -4 28 -
09/05 kl 20 59 -5 54 -
09/05 kl 21 104 -7 97 -
09/05 kl 22 161 -7 154 -
09/05 kl 23 218 -7 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 252 245 272 250
Laveste vannstand 18 7 4 27 16
Avvik gult nivå -91 -80 -87 -60 -82
Avvik orange nivå -113 -102 -109 -82 -104
Avvik rødt nivå -123 -112 -119 -92 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm