Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 186 -8 178 -
02/06 kl 01 148 -8 140 -
02/06 kl 02 108 -9 99 -
02/06 kl 03 77 -8 69 -
02/06 kl 04 62 -9 53 -
02/06 kl 05 70 -8 62 -
02/06 kl 06 95 -7 88 -
02/06 kl 07 133 -6 127 -
02/06 kl 08 174 -7 167 -
02/06 kl 09 209 -5 204 -
02/06 kl 10 226 -4 222 -
02/06 kl 11 218 -5 213 -
02/06 kl 12 190 -3 187 -
02/06 kl 13 150 -3 147 -
02/06 kl 14 107 -4 103 -
02/06 kl 15 71 -3 68 -
02/06 kl 16 50 -1 49 -
02/06 kl 17 51 -1 50 -
02/06 kl 18 74 -1 73 -
02/06 kl 19 112 -2 110 -
02/06 kl 20 159 -2 157 -
02/06 kl 21 203 -2 201 -
02/06 kl 22 231 -1 230 -
02/06 kl 23 234 -1 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 211 216 233 245
Laveste vannstand 85 65 53 49 43
Avvik gult nivå -116 -121 -116 -99 -87
Avvik orange nivå -138 -143 -138 -121 -109
Avvik rødt nivå -148 -153 -148 -131 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm