Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 214 1 215 -
03/06 kl 01 177 1 178 -
03/06 kl 02 133 0 133 -
03/06 kl 03 90 -1 89 -
03/06 kl 04 60 0 60 -
03/06 kl 05 51 0 51 -
03/06 kl 06 66 1 67 -
03/06 kl 07 100 2 102 -
03/06 kl 08 144 1 145 -
03/06 kl 09 189 3 192 -
03/06 kl 10 224 3 227 -
03/06 kl 11 235 2 237 -
03/06 kl 12 218 3 221 -
03/06 kl 13 182 2 184 -
03/06 kl 14 138 2 140 -
03/06 kl 15 92 0 92 -
03/06 kl 16 57 1 58 -
03/06 kl 17 42 1 43 -
03/06 kl 18 51 1 52 -
03/06 kl 19 82 1 83 -
03/06 kl 20 128 0 128 -
03/06 kl 21 178 -1 177 -
03/06 kl 22 222 -1 221 -
03/06 kl 23 245 0 245 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 211 216 233 245
Laveste vannstand 85 65 53 49 43
Avvik gult nivå -116 -121 -116 -99 -87
Avvik orange nivå -138 -143 -138 -121 -109
Avvik rødt nivå -148 -153 -148 -131 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm