Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 44 -15 29 29
30/05 kl 14 44 -15 29 33
30/05 kl 15 50 -16 34 38
30/05 kl 16 56 -16 40 42
30/05 kl 17 61 -14 47 46
30/05 kl 18 66 -14 52 54
30/05 kl 19 69 -15 54 58
30/05 kl 20 67 -16 51 57
30/05 kl 21 64 -15 49 51
30/05 kl 22 58 -18 40 44
30/05 kl 23 53 -16 37 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 58 67 72 73
Laveste vannstand 29 24 27 21 19
Avvik gult nivå -99 -95 -86 -81 -80
Avvik orange nivå -109 -105 -96 -91 -90
Avvik rødt nivå -119 -115 -106 -101 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm