Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 50 -16 34 35
31/05 kl 01 49 -14 35 34
31/05 kl 02 48 -18 30 38
31/05 kl 03 53 -17 36 40
31/05 kl 04 60 -15 45 45
31/05 kl 05 64 -18 46 49
31/05 kl 06 68 -14 54 55
31/05 kl 07 72 -16 56 61
31/05 kl 08 72 -14 58 63
31/05 kl 09 68 -16 52 55
31/05 kl 10 62 -15 47 47
31/05 kl 11 55 -18 37 -
31/05 kl 12 48 -16 32 -
31/05 kl 13 43 -15 28 -
31/05 kl 14 39 -15 24 -
31/05 kl 15 42 -17 25 -
31/05 kl 16 50 -16 34 -
31/05 kl 17 57 -13 44 -
31/05 kl 18 62 -14 48 -
31/05 kl 19 69 -14 55 -
31/05 kl 20 73 -15 58 -
31/05 kl 21 70 -15 55 -
31/05 kl 22 64 -17 47 -
31/05 kl 23 58 -16 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 58 67 72 73
Laveste vannstand 29 24 27 21 19
Avvik gult nivå -99 -95 -86 -81 -80
Avvik orange nivå -109 -105 -96 -91 -90
Avvik rødt nivå -119 -115 -106 -101 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm