Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 53 -16 37 -
01/06 kl 01 48 -14 34 -
01/06 kl 02 44 -15 29 -
01/06 kl 03 46 -15 31 -
01/06 kl 04 53 -14 39 -
01/06 kl 05 60 -15 45 -
01/06 kl 06 64 -15 49 -
01/06 kl 07 70 -13 57 -
01/06 kl 08 76 -13 63 -
01/06 kl 09 75 -15 60 -
01/06 kl 10 69 -14 55 -
01/06 kl 11 62 -15 47 -
01/06 kl 12 54 -13 41 -
01/06 kl 13 45 -12 33 -
01/06 kl 14 38 -11 27 -
01/06 kl 15 36 -9 27 -
01/06 kl 16 43 -11 32 -
01/06 kl 17 52 -10 42 -
01/06 kl 18 58 -11 47 -
01/06 kl 19 65 -9 56 -
01/06 kl 20 74 -10 64 -
01/06 kl 21 77 -10 67 -
01/06 kl 22 72 -10 62 -
01/06 kl 23 64 -10 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 58 67 72 73
Laveste vannstand 29 24 27 21 19
Avvik gult nivå -99 -95 -86 -81 -80
Avvik orange nivå -109 -105 -96 -91 -90
Avvik rødt nivå -119 -115 -106 -101 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm