Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 58 -8 50 -
02/06 kl 01 51 -8 43 -
02/06 kl 02 43 -7 36 -
02/06 kl 03 40 -8 32 -
02/06 kl 04 46 -7 39 -
02/06 kl 05 55 -7 48 -
02/06 kl 06 60 -7 53 -
02/06 kl 07 65 -6 59 -
02/06 kl 08 74 -6 68 -
02/06 kl 09 80 -8 72 -
02/06 kl 10 76 -9 67 -
02/06 kl 11 68 -10 58 -
02/06 kl 12 60 -10 50 -
02/06 kl 13 52 -11 41 -
02/06 kl 14 41 -11 30 -
02/06 kl 15 33 -12 21 -
02/06 kl 16 36 -14 22 -
02/06 kl 17 46 -15 31 -
02/06 kl 18 54 -16 38 -
02/06 kl 19 59 -16 43 -
02/06 kl 20 69 -15 54 -
02/06 kl 21 80 -15 65 -
02/06 kl 22 80 -14 66 -
02/06 kl 23 71 -15 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 58 67 72 73
Laveste vannstand 29 24 27 21 19
Avvik gult nivå -99 -95 -86 -81 -80
Avvik orange nivå -109 -105 -96 -91 -90
Avvik rødt nivå -119 -115 -106 -101 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm