Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 64 -16 48 -
03/06 kl 01 57 -16 41 -
03/06 kl 02 47 -15 32 -
03/06 kl 03 38 -15 23 -
03/06 kl 04 38 -14 24 -
03/06 kl 05 47 -15 32 -
03/06 kl 06 56 -15 41 -
03/06 kl 07 60 -15 45 -
03/06 kl 08 67 -16 51 -
03/06 kl 09 79 -15 64 -
03/06 kl 10 83 -15 68 -
03/06 kl 11 76 -14 62 -
03/06 kl 12 66 -15 51 -
03/06 kl 13 60 -14 46 -
03/06 kl 14 49 -13 36 -
03/06 kl 15 36 -13 23 -
03/06 kl 16 31 -12 19 -
03/06 kl 17 38 -13 25 -
03/06 kl 18 50 -12 38 -
03/06 kl 19 56 -13 43 -
03/06 kl 20 61 -13 48 -
03/06 kl 21 75 -12 63 -
03/06 kl 22 85 -12 73 -
03/06 kl 23 80 -12 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 58 67 72 73
Laveste vannstand 29 24 27 21 19
Avvik gult nivå -99 -95 -86 -81 -80
Avvik orange nivå -109 -105 -96 -91 -90
Avvik rødt nivå -119 -115 -106 -101 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm