Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 86 11 97 -
10/05 kl 01 72 11 83 -
10/05 kl 02 66 11 77 -
10/05 kl 03 60 10 70 -
10/05 kl 04 44 11 55 -
10/05 kl 05 29 9 38 -
10/05 kl 06 30 11 41 -
10/05 kl 07 44 10 54 -
10/05 kl 08 53 10 63 -
10/05 kl 09 55 10 65 -
10/05 kl 10 65 9 74 -
10/05 kl 11 84 11 95 -
10/05 kl 12 89 10 99 -
10/05 kl 13 78 10 88 -
10/05 kl 14 68 10 78 -
10/05 kl 15 63 9 72 -
10/05 kl 16 52 9 61 -
10/05 kl 17 35 8 43 -
10/05 kl 18 30 9 39 -
10/05 kl 19 42 8 50 -
10/05 kl 20 54 9 63 -
10/05 kl 21 56 9 65 -
10/05 kl 22 61 9 70 -
10/05 kl 23 77 10 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 96 96 105 99
Laveste vannstand 49 29 27 36 38
Avvik gult nivå -57 -57 -57 -48 -54
Avvik orange nivå -67 -67 -67 -58 -64
Avvik rødt nivå -77 -77 -77 -68 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm