Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 44 -16 28 28
30/05 kl 14 45 -16 29 32
30/05 kl 15 50 -17 33 37
30/05 kl 16 56 -16 40 41
30/05 kl 17 60 -15 45 46
30/05 kl 18 65 -15 50 53
30/05 kl 19 67 -15 52 58
30/05 kl 20 66 -17 49 56
30/05 kl 21 63 -16 47 50
30/05 kl 22 58 -19 39 43
30/05 kl 23 54 -17 37 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 56 65 70 71
Laveste vannstand 28 25 27 22 20
Avvik gult nivå -101 -97 -88 -83 -82
Avvik orange nivå -111 -107 -98 -93 -92
Avvik rødt nivå -121 -117 -108 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm