Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 61 14 75 70
07/05 kl 01 54 14 68 64
07/05 kl 02 42 14 56 48
07/05 kl 03 31 12 43 39
07/05 kl 04 33 13 46 39
07/05 kl 05 44 12 56 54
07/05 kl 06 52 12 64 60
07/05 kl 07 57 10 67 63
07/05 kl 08 69 10 79 74
07/05 kl 09 83 9 92 90
07/05 kl 10 84 9 93 90
07/05 kl 11 74 11 85 75
07/05 kl 12 64 10 74 70
07/05 kl 13 57 9 66 63
07/05 kl 14 44 7 51 -
07/05 kl 15 29 8 37 -
07/05 kl 16 25 5 30 -
07/05 kl 17 35 5 40 -
07/05 kl 18 45 4 49 -
07/05 kl 19 49 3 52 -
07/05 kl 20 58 2 60 -
07/05 kl 21 75 3 78 -
07/05 kl 22 84 3 87 -
07/05 kl 23 77 2 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 93 93 102 96
Laveste vannstand 49 30 29 36 40
Avvik gult nivå -58 -60 -60 -51 -57
Avvik orange nivå -68 -70 -70 -61 -67
Avvik rødt nivå -78 -80 -80 -71 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm