Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 51 -17 34 34
31/05 kl 01 50 -15 35 33
31/05 kl 02 50 -19 31 37
31/05 kl 03 55 -18 37 40
31/05 kl 04 60 -16 44 44
31/05 kl 05 64 -18 46 48
31/05 kl 06 68 -15 53 54
31/05 kl 07 71 -17 54 60
31/05 kl 08 71 -15 56 61
31/05 kl 09 67 -17 50 54
31/05 kl 10 61 -16 45 46
31/05 kl 11 54 -19 35 -
31/05 kl 12 48 -17 31 -
31/05 kl 13 43 -16 27 -
31/05 kl 14 41 -16 25 -
31/05 kl 15 44 -18 26 -
31/05 kl 16 51 -17 34 -
31/05 kl 17 56 -14 42 -
31/05 kl 18 62 -15 47 -
31/05 kl 19 68 -14 54 -
31/05 kl 20 71 -16 55 -
31/05 kl 21 69 -16 53 -
31/05 kl 22 64 -17 47 -
31/05 kl 23 58 -17 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 56 65 70 71
Laveste vannstand 28 25 27 22 20
Avvik gult nivå -101 -97 -88 -83 -82
Avvik orange nivå -111 -107 -98 -93 -92
Avvik rødt nivå -121 -117 -108 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm