Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 53 -17 36 -
01/06 kl 01 48 -15 33 -
01/06 kl 02 46 -16 30 -
01/06 kl 03 48 -16 32 -
01/06 kl 04 54 -15 39 -
01/06 kl 05 60 -16 44 -
01/06 kl 06 65 -16 49 -
01/06 kl 07 70 -14 56 -
01/06 kl 08 75 -14 61 -
01/06 kl 09 74 -16 58 -
01/06 kl 10 68 -15 53 -
01/06 kl 11 60 -16 44 -
01/06 kl 12 53 -14 39 -
01/06 kl 13 46 -13 33 -
01/06 kl 14 39 -12 27 -
01/06 kl 15 38 -10 28 -
01/06 kl 16 45 -12 33 -
01/06 kl 17 52 -11 41 -
01/06 kl 18 58 -12 46 -
01/06 kl 19 65 -10 55 -
01/06 kl 20 73 -11 62 -
01/06 kl 21 76 -11 65 -
01/06 kl 22 70 -11 59 -
01/06 kl 23 64 -10 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 56 65 70 71
Laveste vannstand 28 25 27 22 20
Avvik gult nivå -101 -97 -88 -83 -82
Avvik orange nivå -111 -107 -98 -93 -92
Avvik rødt nivå -121 -117 -108 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm