Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 57 -8 49 -
02/06 kl 01 50 -8 42 -
02/06 kl 02 43 -8 35 -
02/06 kl 03 41 -8 33 -
02/06 kl 04 47 -8 39 -
02/06 kl 05 55 -8 47 -
02/06 kl 06 60 -7 53 -
02/06 kl 07 66 -6 60 -
02/06 kl 08 74 -7 67 -
02/06 kl 09 79 -9 70 -
02/06 kl 10 75 -10 65 -
02/06 kl 11 67 -11 56 -
02/06 kl 12 60 -11 49 -
02/06 kl 13 52 -12 40 -
02/06 kl 14 42 -12 30 -
02/06 kl 15 35 -13 22 -
02/06 kl 16 38 -15 23 -
02/06 kl 17 47 -16 31 -
02/06 kl 18 54 -16 38 -
02/06 kl 19 60 -16 44 -
02/06 kl 20 70 -15 55 -
02/06 kl 21 79 -15 64 -
02/06 kl 22 79 -15 64 -
02/06 kl 23 70 -15 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 56 65 70 71
Laveste vannstand 28 25 27 22 20
Avvik gult nivå -101 -97 -88 -83 -82
Avvik orange nivå -111 -107 -98 -93 -92
Avvik rødt nivå -121 -117 -108 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm