Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 63 -17 46 -
03/06 kl 01 56 -17 39 -
03/06 kl 02 46 -15 31 -
03/06 kl 03 38 -16 22 -
03/06 kl 04 39 -15 24 -
03/06 kl 05 47 -16 31 -
03/06 kl 06 56 -16 40 -
03/06 kl 07 60 -16 44 -
03/06 kl 08 68 -17 51 -
03/06 kl 09 79 -16 63 -
03/06 kl 10 82 -16 66 -
03/06 kl 11 75 -15 60 -
03/06 kl 12 66 -15 51 -
03/06 kl 13 59 -14 45 -
03/06 kl 14 49 -14 35 -
03/06 kl 15 37 -14 23 -
03/06 kl 16 33 -13 20 -
03/06 kl 17 40 -14 26 -
03/06 kl 18 50 -13 37 -
03/06 kl 19 56 -14 42 -
03/06 kl 20 63 -14 49 -
03/06 kl 21 75 -13 62 -
03/06 kl 22 84 -13 71 -
03/06 kl 23 79 -13 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 56 65 70 71
Laveste vannstand 28 25 27 22 20
Avvik gult nivå -101 -97 -88 -83 -82
Avvik orange nivå -111 -107 -98 -93 -92
Avvik rødt nivå -121 -117 -108 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm