Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 145 12 157 159
30/05 kl 14 115 14 129 129
30/05 kl 15 94 12 106 108
30/05 kl 16 86 12 98 103
30/05 kl 17 94 17 111 113
30/05 kl 18 116 19 135 136
30/05 kl 19 147 20 167 167
30/05 kl 20 178 18 196 202
30/05 kl 21 203 22 225 230
30/05 kl 22 217 23 240 245
30/05 kl 23 214 25 239 243

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 251 241 243 264
Laveste vannstand 98 98 65 51 53
Avvik gult nivå -107 -96 -106 -104 -83
Avvik orange nivå -123 -112 -122 -120 -99
Avvik rødt nivå -133 -122 -132 -130 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm