Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 196 23 219 223
31/05 kl 01 169 22 191 199
31/05 kl 02 139 24 163 170
31/05 kl 03 114 25 139 141
31/05 kl 04 99 25 124 126
31/05 kl 05 101 22 123 127
31/05 kl 06 120 25 145 147
31/05 kl 07 149 25 174 174
31/05 kl 08 182 24 206 204
31/05 kl 09 209 23 232 234
31/05 kl 10 225 26 251 250
31/05 kl 11 223 26 249 -
31/05 kl 12 205 23 228 -
31/05 kl 13 174 24 198 -
31/05 kl 14 138 26 164 -
31/05 kl 15 104 26 130 -
31/05 kl 16 81 25 106 -
31/05 kl 17 75 23 98 -
31/05 kl 18 89 20 109 -
31/05 kl 19 118 18 136 -
31/05 kl 20 155 20 175 -
31/05 kl 21 191 21 212 -
31/05 kl 22 219 18 237 -
31/05 kl 23 231 17 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 251 241 243 264
Laveste vannstand 98 98 65 51 53
Avvik gult nivå -107 -96 -106 -104 -83
Avvik orange nivå -123 -112 -122 -120 -99
Avvik rødt nivå -133 -122 -132 -130 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm