Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 222 19 241 -
01/06 kl 01 198 17 215 -
01/06 kl 02 164 13 177 -
01/06 kl 03 129 11 140 -
01/06 kl 04 100 11 111 -
01/06 kl 05 85 9 94 -
01/06 kl 06 93 7 100 -
01/06 kl 07 118 7 125 -
01/06 kl 08 154 6 160 -
01/06 kl 09 191 6 197 -
01/06 kl 10 221 4 225 -
01/06 kl 11 236 4 240 -
01/06 kl 12 230 2 232 -
01/06 kl 13 204 4 208 -
01/06 kl 14 167 3 170 -
01/06 kl 15 126 1 127 -
01/06 kl 16 89 -1 88 -
01/06 kl 17 66 -1 65 -
01/06 kl 18 66 1 67 -
01/06 kl 19 88 -1 87 -
01/06 kl 20 125 -1 124 -
01/06 kl 21 168 -2 166 -
01/06 kl 22 208 0 208 -
01/06 kl 23 236 -3 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 251 241 243 264
Laveste vannstand 98 98 65 51 53
Avvik gult nivå -107 -96 -106 -104 -83
Avvik orange nivå -123 -112 -122 -120 -99
Avvik rødt nivå -133 -122 -132 -130 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm