Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 244 -4 240 -
02/06 kl 01 227 -4 223 -
02/06 kl 02 195 -1 194 -
02/06 kl 03 155 -2 153 -
02/06 kl 04 114 -3 111 -
02/06 kl 05 83 -4 79 -
02/06 kl 06 72 -3 69 -
02/06 kl 07 88 -4 84 -
02/06 kl 08 122 -5 117 -
02/06 kl 09 163 -3 160 -
02/06 kl 10 204 -1 203 -
02/06 kl 11 235 -2 233 -
02/06 kl 12 247 -4 243 -
02/06 kl 13 233 -3 230 -
02/06 kl 14 200 -2 198 -
02/06 kl 15 157 -2 155 -
02/06 kl 16 112 -3 109 -
02/06 kl 17 73 -1 72 -
02/06 kl 18 53 -2 51 -
02/06 kl 19 61 -1 60 -
02/06 kl 20 93 -1 92 -
02/06 kl 21 137 1 138 -
02/06 kl 22 185 0 185 -
02/06 kl 23 227 -1 226 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 251 241 243 264
Laveste vannstand 98 98 65 51 53
Avvik gult nivå -107 -96 -106 -104 -83
Avvik orange nivå -123 -112 -122 -120 -99
Avvik rødt nivå -133 -122 -132 -130 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm