Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 253 -1 252 -
03/06 kl 01 253 3 256 -
03/06 kl 02 226 5 231 -
03/06 kl 03 186 5 191 -
03/06 kl 04 141 5 146 -
03/06 kl 05 97 4 101 -
03/06 kl 06 66 6 72 -
03/06 kl 07 63 7 70 -
03/06 kl 08 88 9 97 -
03/06 kl 09 129 8 137 -
03/06 kl 10 175 10 185 -
03/06 kl 11 218 11 229 -
03/06 kl 12 249 11 260 -
03/06 kl 13 254 10 264 -
03/06 kl 14 232 10 242 -
03/06 kl 15 191 10 201 -
03/06 kl 16 144 10 154 -
03/06 kl 17 96 9 105 -
03/06 kl 18 58 8 66 -
03/06 kl 19 45 8 53 -
03/06 kl 20 63 6 69 -
03/06 kl 21 104 5 109 -
03/06 kl 22 153 5 158 -
03/06 kl 23 203 7 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 251 241 243 264
Laveste vannstand 98 98 65 51 53
Avvik gult nivå -107 -96 -106 -104 -83
Avvik orange nivå -123 -112 -122 -120 -99
Avvik rødt nivå -133 -122 -132 -130 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm