Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 -15 -4 -19 -20
06/05 kl 14 -76 -1 -77 -80
06/05 kl 15 -121 -1 -122 -125
06/05 kl 16 -143 -1 -144 -149
06/05 kl 17 -138 -4 -142 -145
06/05 kl 18 -106 -4 -110 -116
06/05 kl 19 -52 -4 -56 -63
06/05 kl 20 13 -3 10 3
06/05 kl 21 76 -5 71 67
06/05 kl 22 117 -4 113 110
06/05 kl 23 119 -5 114 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 125 118 141 118
Laveste vannstand -144 -161 -160 -141 -153
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm