Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 81 -7 74 69
07/05 kl 01 18 -7 11 4
07/05 kl 02 -45 -6 -51 -57
07/05 kl 03 -95 -5 -100 -103
07/05 kl 04 -126 -8 -134 -134
07/05 kl 05 -132 -7 -139 -141
07/05 kl 06 -108 -8 -116 -116
07/05 kl 07 -57 -12 -69 -64
07/05 kl 08 10 -8 2 4
07/05 kl 09 75 -8 67 69
07/05 kl 10 122 -11 111 113
07/05 kl 11 134 -9 125 122
07/05 kl 12 104 -12 92 91
07/05 kl 13 42 -11 31 29
07/05 kl 14 -30 -11 -41 -
07/05 kl 15 -92 -13 -105 -
07/05 kl 16 -132 -12 -144 -
07/05 kl 17 -148 -13 -161 -
07/05 kl 18 -136 -14 -150 -
07/05 kl 19 -96 -15 -111 -
07/05 kl 20 -34 -13 -47 -
07/05 kl 21 36 -15 21 -
07/05 kl 22 99 -15 84 -
07/05 kl 23 133 -15 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 125 118 141 118
Laveste vannstand -144 -161 -160 -141 -153
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm