Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/05 kl 00 73 75 74 69
07/05 kl 01 10 11 11 4
07/05 kl 02 -52 -49 -51 -57
07/05 kl 03 -102 -100 -100 -103
07/05 kl 04 -134 -133 -134 -134
07/05 kl 05 -140 -138 -139 -141
07/05 kl 06 -118 -116 -116 -116
07/05 kl 07 -68 -66 -69 -64
07/05 kl 08 1 4 2 4
07/05 kl 09 67 68 67 69
07/05 kl 10 111 113 111 113
07/05 kl 11 123 125 125 122
07/05 kl 12 91 94 92 91
07/05 kl 13 30 33 31 29
07/05 kl 14 -42 -40 -41 -
07/05 kl 15 -105 -102 -105 -
07/05 kl 16 -145 -143 -144 -
07/05 kl 17 -163 -160 -161 -
07/05 kl 18 -151 -148 -150 -
07/05 kl 19 -112 -109 -111 -
07/05 kl 20 -49 -45 -47 -
07/05 kl 21 20 24 21 -
07/05 kl 22 81 85 84 -
07/05 kl 23 115 119 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 125 120 143 127
Laveste vannstand -145 -163 -163 -150 -157
Avvik gult nivå -81 -71 -76 -53 -69
Avvik orange nivå -97 -87 -92 -69 -85
Avvik rødt nivå -107 -97 -102 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm