Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
07/05 kl 00 69 74 - 75
07/05 kl 01 4 11 - 12
07/05 kl 02 -57 -51 - -50
07/05 kl 03 -103 -100 - -100
07/05 kl 04 -134 -134 - -134
07/05 kl 05 -141 -139 - -139
07/05 kl 06 -116 -116 - -115
07/05 kl 07 -64 -69 - -67
07/05 kl 08 4 2 - 3
07/05 kl 09 69 67 - 68
07/05 kl 10 113 111 - 112
07/05 kl 11 122 125 - 124
07/05 kl 12 91 92 - 92
07/05 kl 13 29 31 - 32
07/05 kl 14 - -41 - -40
07/05 kl 15 - -105 - -103
07/05 kl 16 - -144 - -143
07/05 kl 17 - -161 - -160
07/05 kl 18 - -150 - -149
07/05 kl 19 - -111 - -110
07/05 kl 20 - -47 - -46
07/05 kl 21 - 21 - 22
07/05 kl 22 - 84 - 84
07/05 kl 23 - 118 - 119

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 114 125 118 141 118
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 115 124 118 142 119
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm