Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 6 10 8 -
10/10 kl 01 7 11 8 -
10/10 kl 02 9 13 11 -
10/10 kl 03 9 14 10 -
10/10 kl 04 11 16 12 -
10/10 kl 05 14 19 16 -
10/10 kl 06 11 16 13 -
10/10 kl 07 15 20 16 -
10/10 kl 08 17 22 18 -
10/10 kl 09 15 22 17 -
10/10 kl 10 21 27 23 -
10/10 kl 11 21 29 23 -
10/10 kl 12 22 30 24 -
10/10 kl 13 24 32 27 -
10/10 kl 14 21 30 26 -
10/10 kl 15 25 34 30 -
10/10 kl 16 27 36 31 -
10/10 kl 17 29 39 32 -
10/10 kl 18 31 41 34 -
10/10 kl 19 32 41 36 -
10/10 kl 20 33 42 40 -
10/10 kl 21 33 41 39 -
10/10 kl 22 33 40 42 -
10/10 kl 23 35 40 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 42 70 69 52
Laveste værets virkning 1 6 35 14 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm