Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 123 -16 107 -
08/05 kl 01 71 -15 56 -
08/05 kl 02 0 -16 -16 -
08/05 kl 03 -65 -17 -82 -
08/05 kl 04 -112 -18 -130 -
08/05 kl 05 -138 -18 -156 -
08/05 kl 06 -136 -19 -155 -
08/05 kl 07 -103 -19 -122 -
08/05 kl 08 -45 -19 -64 -
08/05 kl 09 26 -21 5 -
08/05 kl 10 92 -19 73 -
08/05 kl 11 134 -19 115 -
08/05 kl 12 137 -19 118 -
08/05 kl 13 95 -18 77 -
08/05 kl 14 26 -20 6 -
08/05 kl 15 -47 -18 -65 -
08/05 kl 16 -102 -19 -121 -
08/05 kl 17 -136 -18 -154 -
08/05 kl 18 -144 -16 -160 -
08/05 kl 19 -124 -17 -141 -
08/05 kl 20 -76 -17 -93 -
08/05 kl 21 -11 -15 -26 -
08/05 kl 22 60 -13 47 -
08/05 kl 23 117 -12 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 125 118 141 118
Laveste vannstand -144 -161 -160 -141 -153
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm