Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 103 109 107 -
08/05 kl 01 53 59 56 -
08/05 kl 02 -18 -13 -16 -
08/05 kl 03 -84 -79 -82 -
08/05 kl 04 -132 -128 -130 -
08/05 kl 05 -159 -155 -156 -
08/05 kl 06 -157 -153 -155 -
08/05 kl 07 -124 -120 -122 -
08/05 kl 08 -66 -62 -64 -
08/05 kl 09 6 9 5 -
08/05 kl 10 71 75 73 -
08/05 kl 11 113 117 115 -
08/05 kl 12 116 120 118 -
08/05 kl 13 74 78 77 -
08/05 kl 14 6 9 6 -
08/05 kl 15 -67 -63 -65 -
08/05 kl 16 -123 -119 -121 -
08/05 kl 17 -155 -151 -154 -
08/05 kl 18 -163 -159 -160 -
08/05 kl 19 -142 -138 -141 -
08/05 kl 20 -93 -88 -93 -
08/05 kl 21 -30 -24 -26 -
08/05 kl 22 43 50 47 -
08/05 kl 23 102 110 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 125 120 143 127
Laveste vannstand -145 -163 -163 -150 -157
Avvik gult nivå -81 -71 -76 -53 -69
Avvik orange nivå -97 -87 -92 -69 -85
Avvik rødt nivå -107 -97 -102 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm