Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
08/05 kl 00 - 107 - 107
08/05 kl 01 - 56 - 56
08/05 kl 02 - -16 - -16
08/05 kl 03 - -82 - -81
08/05 kl 04 - -130 - -129
08/05 kl 05 - -156 - -157
08/05 kl 06 - -155 - -155
08/05 kl 07 - -122 - -122
08/05 kl 08 - -64 - -64
08/05 kl 09 - 5 - 7
08/05 kl 10 - 73 - 74
08/05 kl 11 - 115 - 115
08/05 kl 12 - 118 - 118
08/05 kl 13 - 77 - 77
08/05 kl 14 - 6 - 8
08/05 kl 15 - -65 - -63
08/05 kl 16 - -121 - -119
08/05 kl 17 - -154 - -153
08/05 kl 18 - -160 - -159
08/05 kl 19 - -141 - -141
08/05 kl 20 - -93 - -91
08/05 kl 21 - -26 - -24
08/05 kl 22 - 47 - 48
08/05 kl 23 - 105 - 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 114 125 118 141 118
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 115 124 118 142 119
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm