Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 139 -11 128 -
09/05 kl 01 114 -9 105 -
09/05 kl 02 52 -9 43 -
09/05 kl 03 -21 -7 -28 -
09/05 kl 04 -82 -5 -87 -
09/05 kl 05 -123 -2 -125 -
09/05 kl 06 -141 0 -141 -
09/05 kl 07 -131 1 -130 -
09/05 kl 08 -92 3 -89 -
09/05 kl 09 -30 5 -25 -
09/05 kl 10 41 6 47 -
09/05 kl 11 102 7 109 -
09/05 kl 12 136 5 141 -
09/05 kl 13 128 1 129 -
09/05 kl 14 77 0 77 -
09/05 kl 15 6 -2 4 -
09/05 kl 16 -60 -5 -65 -
09/05 kl 17 -107 -5 -112 -
09/05 kl 18 -131 -8 -139 -
09/05 kl 19 -130 -11 -141 -
09/05 kl 20 -102 -11 -113 -
09/05 kl 21 -52 -11 -63 -
09/05 kl 22 14 -12 2 -
09/05 kl 23 80 -12 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 125 118 141 118
Laveste vannstand -144 -161 -160 -141 -153
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm