Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 57 58 115 -
12/10 kl 01 10 59 69 -
12/10 kl 02 -36 60 24 -
12/10 kl 03 -70 59 -11 -
12/10 kl 04 -86 53 -33 -
12/10 kl 05 -82 51 -31 -
12/10 kl 06 -57 46 -11 -
12/10 kl 07 -18 44 26 -
12/10 kl 08 29 44 73 -
12/10 kl 09 72 40 112 -
12/10 kl 10 99 38 137 -
12/10 kl 11 99 35 134 -
12/10 kl 12 71 31 102 -
12/10 kl 13 26 30 56 -
12/10 kl 14 -20 28 8 -
12/10 kl 15 -55 27 -28 -
12/10 kl 16 -75 25 -50 -
12/10 kl 17 -76 24 -52 -
12/10 kl 18 -54 22 -32 -
12/10 kl 19 -14 24 10 -
12/10 kl 20 35 26 61 -
12/10 kl 21 80 26 106 -
12/10 kl 22 109 25 134 -
12/10 kl 23 112 25 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 126 158 137 168
Laveste vannstand -47 -51 -33 -52 -68
Avvik gult nivå -119 -70 -38 -59 -28
Avvik orange nivå -135 -86 -54 -75 -44
Avvik rødt nivå -145 -96 -64 -85 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm