Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 124 132 128 -
09/05 kl 01 101 110 105 -
09/05 kl 02 39 49 43 -
09/05 kl 03 -34 -23 -28 -
09/05 kl 04 -93 -83 -87 -
09/05 kl 05 -132 -121 -125 -
09/05 kl 06 -150 -138 -141 -
09/05 kl 07 -138 -127 -130 -
09/05 kl 08 -99 -87 -89 -
09/05 kl 09 -38 -25 -25 -
09/05 kl 10 34 45 47 -
09/05 kl 11 95 108 109 -
09/05 kl 12 129 143 141 -
09/05 kl 13 121 134 129 -
09/05 kl 14 69 84 77 -
09/05 kl 15 -4 9 4 -
09/05 kl 16 -68 -59 -65 -
09/05 kl 17 -118 -106 -112 -
09/05 kl 18 -145 -131 -139 -
09/05 kl 19 -143 -130 -141 -
09/05 kl 20 -117 -104 -113 -
09/05 kl 21 -67 -54 -63 -
09/05 kl 22 -2 11 2 -
09/05 kl 23 61 76 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 125 120 143 127
Laveste vannstand -145 -163 -163 -150 -157
Avvik gult nivå -81 -71 -76 -53 -69
Avvik orange nivå -97 -87 -92 -69 -85
Avvik rødt nivå -107 -97 -102 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm