Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
09/05 kl 00 - 128 - 128
09/05 kl 01 - 105 - 105
09/05 kl 02 - 43 - 45
09/05 kl 03 - -28 - -26
09/05 kl 04 - -87 - -85
09/05 kl 05 - -125 - -124
09/05 kl 06 - -141 - -140
09/05 kl 07 - -130 - -129
09/05 kl 08 - -89 - -88
09/05 kl 09 - -25 - -24
09/05 kl 10 - 47 - 48
09/05 kl 11 - 109 - 110
09/05 kl 12 - 141 - 142
09/05 kl 13 - 129 - 131
09/05 kl 14 - 77 - 79
09/05 kl 15 - 4 - 6
09/05 kl 16 - -65 - -61
09/05 kl 17 - -112 - -109
09/05 kl 18 - -139 - -137
09/05 kl 19 - -141 - -138
09/05 kl 20 - -113 - -113
09/05 kl 21 - -63 - -65
09/05 kl 22 - 2 - 1
09/05 kl 23 - 68 - 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 114 125 118 141 118
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 115 124 118 142 119
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm