Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/10 kl 00 49 69 58 -
12/10 kl 01 49 68 59 -
12/10 kl 02 48 68 60 -
12/10 kl 03 46 64 59 -
12/10 kl 04 43 63 53 -
12/10 kl 05 40 65 51 -
12/10 kl 06 36 64 46 -
12/10 kl 07 34 63 44 -
12/10 kl 08 34 64 44 -
12/10 kl 09 30 61 40 -
12/10 kl 10 29 60 38 -
12/10 kl 11 25 59 35 -
12/10 kl 12 21 54 31 -
12/10 kl 13 21 53 30 -
12/10 kl 14 20 51 28 -
12/10 kl 15 20 50 27 -
12/10 kl 16 18 49 25 -
12/10 kl 17 16 44 24 -
12/10 kl 18 14 42 22 -
12/10 kl 19 14 41 24 -
12/10 kl 20 17 39 26 -
12/10 kl 21 17 40 26 -
12/10 kl 22 18 38 25 -
12/10 kl 23 17 36 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 42 70 69 52
Laveste værets virkning 1 6 35 14 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm