Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 -15 -7 -11 -
09/05 kl 01 -13 -4 -9 -
09/05 kl 02 -13 -3 -9 -
09/05 kl 03 -13 -2 -7 -
09/05 kl 04 -11 -1 -5 -
09/05 kl 05 -9 2 -2 -
09/05 kl 06 -9 3 0 -
09/05 kl 07 -7 4 1 -
09/05 kl 08 -7 5 3 -
09/05 kl 09 -8 5 5 -
09/05 kl 10 -7 4 6 -
09/05 kl 11 -7 6 7 -
09/05 kl 12 -7 7 5 -
09/05 kl 13 -7 6 1 -
09/05 kl 14 -8 7 0 -
09/05 kl 15 -10 3 -2 -
09/05 kl 16 -8 1 -5 -
09/05 kl 17 -11 1 -5 -
09/05 kl 18 -14 0 -8 -
09/05 kl 19 -13 0 -11 -
09/05 kl 20 -15 -2 -11 -
09/05 kl 21 -15 -2 -11 -
09/05 kl 22 -16 -3 -12 -
09/05 kl 23 -19 -4 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 0 -4 -7 7 -3
Laveste værets virkning -6 -18 -21 -19 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm