Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 126 -13 113 -
10/05 kl 01 134 -16 118 -
10/05 kl 02 96 -16 80 -
10/05 kl 03 30 -17 13 -
10/05 kl 04 -39 -17 -56 -
10/05 kl 05 -93 -17 -110 -
10/05 kl 06 -126 -18 -144 -
10/05 kl 07 -136 -17 -153 -
10/05 kl 08 -119 -17 -136 -
10/05 kl 09 -76 -17 -93 -
10/05 kl 10 -15 -16 -31 -
10/05 kl 11 51 -16 35 -
10/05 kl 12 104 -16 88 -
10/05 kl 13 128 -15 113 -
10/05 kl 14 109 -13 96 -
10/05 kl 15 55 -14 41 -
10/05 kl 16 -12 -13 -25 -
10/05 kl 17 -68 -12 -80 -
10/05 kl 18 -104 -13 -117 -
10/05 kl 19 -117 -11 -128 -
10/05 kl 20 -108 -10 -118 -
10/05 kl 21 -77 -9 -86 -
10/05 kl 22 -26 -10 -36 -
10/05 kl 23 34 -10 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 125 118 141 118
Laveste vannstand -144 -161 -160 -141 -153
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm