Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 107 120 113 -
10/05 kl 01 114 127 118 -
10/05 kl 02 77 89 80 -
10/05 kl 03 11 22 13 -
10/05 kl 04 -60 -48 -56 -
10/05 kl 05 -113 -102 -110 -
10/05 kl 06 -146 -136 -144 -
10/05 kl 07 -157 -148 -153 -
10/05 kl 08 -138 -130 -136 -
10/05 kl 09 -95 -87 -93 -
10/05 kl 10 -32 -24 -31 -
10/05 kl 11 34 42 35 -
10/05 kl 12 86 95 88 -
10/05 kl 13 111 120 113 -
10/05 kl 14 93 102 96 -
10/05 kl 15 39 49 41 -
10/05 kl 16 -27 -18 -25 -
10/05 kl 17 -83 -73 -80 -
10/05 kl 18 -120 -109 -117 -
10/05 kl 19 -133 -122 -128 -
10/05 kl 20 -122 -111 -118 -
10/05 kl 21 -92 -81 -86 -
10/05 kl 22 -41 -30 -36 -
10/05 kl 23 20 31 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 125 120 143 127
Laveste vannstand -145 -163 -163 -150 -157
Avvik gult nivå -81 -71 -76 -53 -69
Avvik orange nivå -97 -87 -92 -69 -85
Avvik rødt nivå -107 -97 -102 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm