Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 94 -4 90 95
30/05 kl 14 84 -4 80 86
30/05 kl 15 90 -2 88 90
30/05 kl 16 111 0 111 109
30/05 kl 17 142 3 145 141
30/05 kl 18 176 3 179 179
30/05 kl 19 207 3 210 215
30/05 kl 20 226 4 230 236
30/05 kl 21 226 6 232 234
30/05 kl 22 208 6 214 212
30/05 kl 23 177 5 182 182

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 232 232 242 260 270
Laveste vannstand 80 64 51 45 38
Avvik gult nivå -132 -132 -122 -104 -94
Avvik orange nivå -148 -148 -138 -120 -110
Avvik rødt nivå -158 -158 -148 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm