Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 153 -4 149 148
06/05 kl 14 92 -1 91 88
06/05 kl 15 47 -1 46 43
06/05 kl 16 25 -1 24 19
06/05 kl 17 30 -4 26 23
06/05 kl 18 62 -4 58 52
06/05 kl 19 116 -4 112 105
06/05 kl 20 181 -3 178 171
06/05 kl 21 244 -5 239 235
06/05 kl 22 285 -4 281 278
06/05 kl 23 287 -5 282 278

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 293 286 309 286
Laveste vannstand 24 7 8 27 15
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm