Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/05 kl 13 149 149 149 148
06/05 kl 14 91 91 91 88
06/05 kl 15 46 47 46 43
06/05 kl 16 23 24 24 19
06/05 kl 17 25 27 26 23
06/05 kl 18 57 59 58 52
06/05 kl 19 111 113 112 105
06/05 kl 20 176 178 178 171
06/05 kl 21 239 240 239 235
06/05 kl 22 280 282 281 278
06/05 kl 23 281 283 282 278

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 293 288 311 295
Laveste vannstand 23 5 5 18 11
Avvik gult nivå -81 -71 -76 -53 -69
Avvik orange nivå -97 -87 -92 -69 -85
Avvik rødt nivå -107 -97 -102 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm