Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
06/05 kl 12 213 - - -
06/05 kl 13 148 149 - 150
06/05 kl 14 88 91 - 92
06/05 kl 15 43 46 - 46
06/05 kl 16 19 24 - 24
06/05 kl 17 23 26 - 26
06/05 kl 18 52 58 - 59
06/05 kl 19 105 112 - 112
06/05 kl 20 171 178 - 179
06/05 kl 21 235 239 - 240
06/05 kl 22 278 281 - 281
06/05 kl 23 278 282 - 283

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 282 293 286 309 286
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 283 292 286 310 287
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm