Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/05 kl 13 -4 -4 -4 -5
06/05 kl 14 -1 -1 -1 -4
06/05 kl 15 -1 0 -1 -4
06/05 kl 16 -2 -1 -1 -6
06/05 kl 17 -5 -3 -4 -7
06/05 kl 18 -5 -3 -4 -10
06/05 kl 19 -5 -3 -4 -11
06/05 kl 20 -5 -3 -3 -10
06/05 kl 21 -5 -4 -5 -9
06/05 kl 22 -5 -3 -4 -7
06/05 kl 23 -6 -4 -5 -9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 0 -4 -7 7 -3
Laveste værets virkning -6 -18 -21 -19 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm