Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 01 4 4 4 7
09/10 kl 02 1 2 2 7
09/10 kl 03 6 7 6 6
09/10 kl 04 3 5 4 7
09/10 kl 05 5 6 6 8
09/10 kl 06 9 11 9 10
09/10 kl 07 8 10 8 10
09/10 kl 08 7 9 9 7
09/10 kl 09 7 8 8 5
09/10 kl 10 5 7 8 7
09/10 kl 11 7 9 9 7
09/10 kl 12 6 9 7 7
09/10 kl 13 5 8 7 -
09/10 kl 14 7 10 9 -
09/10 kl 15 6 9 8 -
09/10 kl 16 3 6 7 -
09/10 kl 17 7 10 9 -
09/10 kl 18 5 8 7 -
09/10 kl 19 4 7 5 -
09/10 kl 20 6 10 8 -
09/10 kl 21 5 8 7 -
09/10 kl 22 6 9 8 -
09/10 kl 23 6 10 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 42 70 69 52
Laveste værets virkning 1 6 35 14 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm