Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 143 7 150 154
31/05 kl 01 114 5 119 127
31/05 kl 02 97 3 100 108
31/05 kl 03 95 3 98 100
31/05 kl 04 109 0 109 109
31/05 kl 05 138 -2 136 136
31/05 kl 06 175 -4 171 175
31/05 kl 07 209 -4 205 211
31/05 kl 08 231 -5 226 232
31/05 kl 09 235 -7 228 230
31/05 kl 10 219 -7 212 207
31/05 kl 11 186 -7 179 -
31/05 kl 12 145 -9 136 -
31/05 kl 13 107 -9 98 -
31/05 kl 14 81 -10 71 -
31/05 kl 15 74 -10 64 -
31/05 kl 16 84 -13 71 -
31/05 kl 17 111 -11 100 -
31/05 kl 18 149 -13 136 -
31/05 kl 19 190 -12 178 -
31/05 kl 20 225 -12 213 -
31/05 kl 21 243 -11 232 -
31/05 kl 22 237 -10 227 -
31/05 kl 23 210 -11 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 232 232 242 260 270
Laveste vannstand 80 64 51 45 38
Avvik gult nivå -132 -132 -122 -104 -94
Avvik orange nivå -148 -148 -138 -120 -110
Avvik rødt nivå -158 -158 -148 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm