Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 174 178 176 -
10/10 kl 01 144 148 145 -
10/10 kl 02 124 128 126 -
10/10 kl 03 116 121 117 -
10/10 kl 04 126 131 127 -
10/10 kl 05 150 155 152 -
10/10 kl 06 176 181 178 -
10/10 kl 07 211 216 212 -
10/10 kl 08 240 245 241 -
10/10 kl 09 253 260 255 -
10/10 kl 10 255 261 257 -
10/10 kl 11 235 243 237 -
10/10 kl 12 207 215 209 -
10/10 kl 13 180 188 183 -
10/10 kl 14 154 163 159 -
10/10 kl 15 145 154 150 -
10/10 kl 16 149 158 153 -
10/10 kl 17 169 179 172 -
10/10 kl 18 202 212 205 -
10/10 kl 19 237 246 241 -
10/10 kl 20 268 277 275 -
10/10 kl 21 285 293 291 -
10/10 kl 22 285 292 294 -
10/10 kl 23 266 271 271 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 293 340 327 344
Laveste vannstand 120 116 130 108 88
Avvik gult nivå -118 -71 -24 -37 -20
Avvik orange nivå -134 -87 -40 -53 -36
Avvik rødt nivå -144 -97 -50 -63 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm