Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
10/10 kl 00 - 176 175 174
10/10 kl 01 - 145 146 145
10/10 kl 02 - 126 126 125
10/10 kl 03 - 117 117 116
10/10 kl 04 - 127 128 127
10/10 kl 05 - 152 151 151
10/10 kl 06 - 178 177 177
10/10 kl 07 - 212 212 211
10/10 kl 08 - 241 241 241
10/10 kl 09 - 255 254 256
10/10 kl 10 - 257 256 256
10/10 kl 11 - 237 237 237
10/10 kl 12 - 209 209 208
10/10 kl 13 - 183 183 182
10/10 kl 14 - 159 158 158
10/10 kl 15 - 150 149 148
10/10 kl 16 - 153 152 153
10/10 kl 17 - 172 170 171
10/10 kl 18 - 205 204 204
10/10 kl 19 - 241 240 239
10/10 kl 20 - 275 272 272
10/10 kl 21 - 291 291 289
10/10 kl 22 - 294 293 293
10/10 kl 23 - 271 272 271

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 245 294 326 305 336
Max fra modell: 09.10 00 245 293 322 307 319
Max fra modell: 08.10 18 244 293 326 314 311
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm