Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 195 39 234 -
11/10 kl 01 154 40 194 -
11/10 kl 02 119 37 156 -
11/10 kl 03 98 39 137 -
11/10 kl 04 94 41 135 -
11/10 kl 05 109 39 148 -
11/10 kl 06 138 40 178 -
11/10 kl 07 175 40 215 -
11/10 kl 08 214 42 256 -
11/10 kl 09 245 44 289 -
11/10 kl 10 256 44 300 -
11/10 kl 11 243 45 288 -
11/10 kl 12 210 48 258 -
11/10 kl 13 171 48 219 -
11/10 kl 14 136 50 186 -
11/10 kl 15 112 51 163 -
11/10 kl 16 104 50 154 -
11/10 kl 17 113 52 165 -
11/10 kl 18 142 53 195 -
11/10 kl 19 182 53 235 -
11/10 kl 20 223 55 278 -
11/10 kl 21 256 55 311 -
11/10 kl 22 270 56 326 -
11/10 kl 23 259 57 316 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 294 326 305 336
Laveste vannstand 121 117 135 116 100
Avvik gult nivå -119 -70 -38 -59 -28
Avvik orange nivå -135 -86 -54 -75 -44
Avvik rødt nivå -145 -96 -64 -85 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm