Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 170 -11 159 -
01/06 kl 01 130 -11 119 -
01/06 kl 02 99 -11 88 -
01/06 kl 03 82 -11 71 -
01/06 kl 04 84 -10 74 -
01/06 kl 05 105 -9 96 -
01/06 kl 06 142 -10 132 -
01/06 kl 07 186 -11 175 -
01/06 kl 08 224 -12 212 -
01/06 kl 09 247 -13 234 -
01/06 kl 10 246 -10 236 -
01/06 kl 11 221 -11 210 -
01/06 kl 12 178 -13 165 -
01/06 kl 13 130 -13 117 -
01/06 kl 14 91 -16 75 -
01/06 kl 15 68 -16 52 -
01/06 kl 16 65 -14 51 -
01/06 kl 17 82 -15 67 -
01/06 kl 18 116 -15 101 -
01/06 kl 19 162 -16 146 -
01/06 kl 20 210 -20 190 -
01/06 kl 21 246 -20 226 -
01/06 kl 22 260 -18 242 -
01/06 kl 23 243 -17 226 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 232 232 242 260 270
Laveste vannstand 80 64 51 45 38
Avvik gult nivå -132 -132 -122 -104 -94
Avvik orange nivå -148 -148 -138 -120 -110
Avvik rødt nivå -158 -158 -148 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm