Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 231 236 234 -
11/10 kl 01 191 197 194 -
11/10 kl 02 155 160 156 -
11/10 kl 03 133 140 137 -
11/10 kl 04 130 137 135 -
11/10 kl 05 144 152 148 -
11/10 kl 06 175 183 178 -
11/10 kl 07 212 220 215 -
11/10 kl 08 249 258 256 -
11/10 kl 09 282 293 289 -
11/10 kl 10 296 306 300 -
11/10 kl 11 284 295 288 -
11/10 kl 12 251 263 258 -
11/10 kl 13 211 224 219 -
11/10 kl 14 179 193 186 -
11/10 kl 15 156 172 163 -
11/10 kl 16 148 164 154 -
11/10 kl 17 159 178 165 -
11/10 kl 18 187 208 195 -
11/10 kl 19 228 248 235 -
11/10 kl 20 269 290 278 -
11/10 kl 21 304 325 311 -
11/10 kl 22 319 340 326 -
11/10 kl 23 309 329 316 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 293 340 327 344
Laveste vannstand 120 116 130 108 88
Avvik gult nivå -118 -71 -24 -37 -20
Avvik orange nivå -134 -87 -40 -53 -36
Avvik rødt nivå -144 -97 -50 -63 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm