Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
11/10 kl 00 - 234 235 234
11/10 kl 01 - 194 193 194
11/10 kl 02 - 156 156 156
11/10 kl 03 - 137 136 136
11/10 kl 04 - 135 134 134
11/10 kl 05 - 148 148 147
11/10 kl 06 - 178 178 177
11/10 kl 07 - 215 214 215
11/10 kl 08 - 256 254 254
11/10 kl 09 - 289 288 287
11/10 kl 10 - 300 298 299
11/10 kl 11 - 288 288 287
11/10 kl 12 - 258 257 256
11/10 kl 13 - 219 216 217
11/10 kl 14 - 186 185 184
11/10 kl 15 - 163 161 159
11/10 kl 16 - 154 153 147
11/10 kl 17 - 165 166 159
11/10 kl 18 - 195 193 192
11/10 kl 19 - 235 234 235
11/10 kl 20 - 278 277 281
11/10 kl 21 - 311 310 314
11/10 kl 22 - 326 322 326
11/10 kl 23 - 316 313 315

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 245 294 326 305 336
Max fra modell: 09.10 00 245 293 322 307 319
Max fra modell: 08.10 18 244 293 326 314 311
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm