Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 -20 -14 -16 -
08/05 kl 01 -18 -12 -15 -
08/05 kl 02 -18 -13 -16 -
08/05 kl 03 -19 -14 -17 -
08/05 kl 04 -20 -16 -18 -
08/05 kl 05 -21 -17 -18 -
08/05 kl 06 -21 -17 -19 -
08/05 kl 07 -21 -17 -19 -
08/05 kl 08 -21 -17 -19 -
08/05 kl 09 -20 -17 -21 -
08/05 kl 10 -21 -17 -19 -
08/05 kl 11 -21 -17 -19 -
08/05 kl 12 -21 -17 -19 -
08/05 kl 13 -21 -17 -18 -
08/05 kl 14 -20 -17 -20 -
08/05 kl 15 -20 -16 -18 -
08/05 kl 16 -21 -17 -19 -
08/05 kl 17 -19 -15 -18 -
08/05 kl 18 -19 -15 -16 -
08/05 kl 19 -18 -14 -17 -
08/05 kl 20 -17 -12 -17 -
08/05 kl 21 -19 -13 -15 -
08/05 kl 22 -17 -10 -13 -
08/05 kl 23 -15 -7 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 0 -4 -7 7 -3
Laveste værets virkning -6 -18 -21 -19 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm