Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 36 41 39 -
11/10 kl 01 37 43 40 -
11/10 kl 02 36 41 37 -
11/10 kl 03 35 42 39 -
11/10 kl 04 36 43 41 -
11/10 kl 05 35 43 39 -
11/10 kl 06 37 45 40 -
11/10 kl 07 37 45 40 -
11/10 kl 08 35 44 42 -
11/10 kl 09 37 48 44 -
11/10 kl 10 40 50 44 -
11/10 kl 11 41 52 45 -
11/10 kl 12 41 53 48 -
11/10 kl 13 40 53 48 -
11/10 kl 14 43 57 50 -
11/10 kl 15 44 60 51 -
11/10 kl 16 44 60 50 -
11/10 kl 17 46 65 52 -
11/10 kl 18 45 66 53 -
11/10 kl 19 46 66 53 -
11/10 kl 20 46 67 55 -
11/10 kl 21 48 69 55 -
11/10 kl 22 49 70 56 -
11/10 kl 23 50 70 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 42 70 69 52
Laveste værets virkning 1 6 35 14 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm