Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 307 -11 296 -
09/05 kl 01 282 -9 273 -
09/05 kl 02 220 -9 211 -
09/05 kl 03 147 -7 140 -
09/05 kl 04 86 -5 81 -
09/05 kl 05 45 -2 43 -
09/05 kl 06 27 0 27 -
09/05 kl 07 37 1 38 -
09/05 kl 08 76 3 79 -
09/05 kl 09 138 5 143 -
09/05 kl 10 209 6 215 -
09/05 kl 11 270 7 277 -
09/05 kl 12 304 5 309 -
09/05 kl 13 296 1 297 -
09/05 kl 14 245 0 245 -
09/05 kl 15 174 -2 172 -
09/05 kl 16 108 -5 103 -
09/05 kl 17 61 -5 56 -
09/05 kl 18 37 -8 29 -
09/05 kl 19 38 -11 27 -
09/05 kl 20 66 -11 55 -
09/05 kl 21 116 -11 105 -
09/05 kl 22 182 -12 170 -
09/05 kl 23 248 -12 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 293 286 309 286
Laveste vannstand 24 7 8 27 15
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm