Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 204 -16 188 -
02/06 kl 01 155 -17 138 -
02/06 kl 02 112 -19 93 -
02/06 kl 03 81 -17 64 -
02/06 kl 04 68 -17 51 -
02/06 kl 05 75 -16 59 -
02/06 kl 06 106 -15 91 -
02/06 kl 07 152 -15 137 -
02/06 kl 08 202 -16 186 -
02/06 kl 09 243 -14 229 -
02/06 kl 10 262 -13 249 -
02/06 kl 11 253 -12 241 -
02/06 kl 12 216 -12 204 -
02/06 kl 13 164 -12 152 -
02/06 kl 14 113 -13 100 -
02/06 kl 15 75 -13 62 -
02/06 kl 16 56 -11 45 -
02/06 kl 17 59 -10 49 -
02/06 kl 18 84 -11 73 -
02/06 kl 19 128 -13 115 -
02/06 kl 20 182 -13 169 -
02/06 kl 21 233 -12 221 -
02/06 kl 22 267 -11 256 -
02/06 kl 23 271 -11 260 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 232 232 242 260 270
Laveste vannstand 80 64 51 45 38
Avvik gult nivå -132 -132 -122 -104 -94
Avvik orange nivå -148 -148 -138 -120 -110
Avvik rødt nivå -158 -158 -148 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm