Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 292 300 296 -
09/05 kl 01 269 278 273 -
09/05 kl 02 207 217 211 -
09/05 kl 03 134 145 140 -
09/05 kl 04 75 85 81 -
09/05 kl 05 36 47 43 -
09/05 kl 06 18 30 27 -
09/05 kl 07 30 41 38 -
09/05 kl 08 69 81 79 -
09/05 kl 09 130 143 143 -
09/05 kl 10 202 213 215 -
09/05 kl 11 263 276 277 -
09/05 kl 12 297 311 309 -
09/05 kl 13 289 302 297 -
09/05 kl 14 237 252 245 -
09/05 kl 15 164 177 172 -
09/05 kl 16 100 109 103 -
09/05 kl 17 50 62 56 -
09/05 kl 18 23 37 29 -
09/05 kl 19 25 38 27 -
09/05 kl 20 51 64 55 -
09/05 kl 21 101 114 105 -
09/05 kl 22 166 179 170 -
09/05 kl 23 229 244 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 293 288 311 295
Laveste vannstand 23 5 5 18 11
Avvik gult nivå -81 -71 -76 -53 -69
Avvik orange nivå -97 -87 -92 -69 -85
Avvik rødt nivå -107 -97 -102 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm