Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/10 kl 00 274 294 283 -
12/10 kl 01 227 246 237 -
12/10 kl 02 180 200 192 -
12/10 kl 03 144 162 157 -
12/10 kl 04 125 145 135 -
12/10 kl 05 126 151 137 -
12/10 kl 06 147 175 157 -
12/10 kl 07 184 213 194 -
12/10 kl 08 231 261 241 -
12/10 kl 09 270 301 280 -
12/10 kl 10 296 327 305 -
12/10 kl 11 292 326 302 -
12/10 kl 12 260 293 270 -
12/10 kl 13 215 247 224 -
12/10 kl 14 168 199 176 -
12/10 kl 15 133 163 140 -
12/10 kl 16 111 142 118 -
12/10 kl 17 108 136 116 -
12/10 kl 18 128 156 136 -
12/10 kl 19 168 195 178 -
12/10 kl 20 220 242 229 -
12/10 kl 21 265 288 274 -
12/10 kl 22 295 315 302 -
12/10 kl 23 297 316 305 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 293 340 327 344
Laveste vannstand 120 116 130 108 88
Avvik gult nivå -118 -71 -24 -37 -20
Avvik orange nivå -134 -87 -40 -53 -36
Avvik rødt nivå -144 -97 -50 -63 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm