Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/10 kl 00 0% 0% 0% 294
12/10 kl 01 0% 0% 0% 246
12/10 kl 02 0% 0% 0% 200
12/10 kl 03 0% 0% 0% 162
12/10 kl 04 0% 0% 0% 145
12/10 kl 05 0% 0% 0% 151
12/10 kl 06 0% 0% 0% 175
12/10 kl 07 0% 0% 0% 213
12/10 kl 08 0% 0% 0% 261
12/10 kl 09 0% 0% 0% 301
12/10 kl 10 0% 0% 0% 327
12/10 kl 11 0% 0% 0% 326
12/10 kl 12 0% 0% 0% 293
12/10 kl 13 0% 0% 0% 247
12/10 kl 14 0% 0% 0% 199
12/10 kl 15 0% 0% 0% 163
12/10 kl 16 0% 0% 0% 142
12/10 kl 17 0% 0% 0% 136
12/10 kl 18 0% 0% 0% 156
12/10 kl 19 0% 0% 0% 195
12/10 kl 20 0% 0% 0% 242
12/10 kl 21 0% 0% 0% 288
12/10 kl 22 0% 0% 0% 315
12/10 kl 23 0% 0% 0% 316

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm