Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
09/05 kl 00 - 296 - 296
09/05 kl 01 - 273 - 273
09/05 kl 02 - 211 - 213
09/05 kl 03 - 140 - 142
09/05 kl 04 - 81 - 83
09/05 kl 05 - 43 - 44
09/05 kl 06 - 27 - 28
09/05 kl 07 - 38 - 39
09/05 kl 08 - 79 - 80
09/05 kl 09 - 143 - 144
09/05 kl 10 - 215 - 216
09/05 kl 11 - 277 - 278
09/05 kl 12 - 309 - 310
09/05 kl 13 - 297 - 299
09/05 kl 14 - 245 - 247
09/05 kl 15 - 172 - 174
09/05 kl 16 - 103 - 107
09/05 kl 17 - 56 - 59
09/05 kl 18 - 29 - 31
09/05 kl 19 - 27 - 30
09/05 kl 20 - 55 - 55
09/05 kl 21 - 105 - 103
09/05 kl 22 - 170 - 169
09/05 kl 23 - 236 - 234

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 282 293 286 309 286
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 283 292 286 310 287
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm