Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
12/10 kl 00 - 283 278 281
12/10 kl 01 - 237 230 236
12/10 kl 02 - 192 187 192
12/10 kl 03 - 157 151 158
12/10 kl 04 - 135 133 140
12/10 kl 05 - 137 136 142
12/10 kl 06 - 157 155 164
12/10 kl 07 - 194 193 203
12/10 kl 08 - 241 238 252
12/10 kl 09 - 280 279 290
12/10 kl 10 - 305 304 314
12/10 kl 11 - 302 301 310
12/10 kl 12 - 270 269 278
12/10 kl 13 - 224 224 233
12/10 kl 14 - 176 177 185
12/10 kl 15 - 140 141 146
12/10 kl 16 - 118 119 122
12/10 kl 17 - 116 115 118
12/10 kl 18 - 136 137 139
12/10 kl 19 - 178 177 179
12/10 kl 20 - 229 227 228
12/10 kl 21 - 274 275 272
12/10 kl 22 - 302 304 300
12/10 kl 23 - 305 307 302

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 245 294 326 305 336
Max fra modell: 09.10 00 245 293 322 307 319
Max fra modell: 08.10 18 244 293 326 314 311
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm